Улаанбаатар хотын хэрэглэгч энд дарж нэвтэрнэ үү !
Дорноговь, Өмнөговь, Хэнтий аймгуудын хэрэглэгч энд дарж нэвтэрнэ үү !
Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудын хэрэглэгч энд дарж нэвтэрнэ үү !